Административни услуги, предоставяни от

СУ „Васил Левски“, гр. Кула

 

Информация услуги

Заявление

Приемане и преместване на ученици

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Свали от тук

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на дубликати

Свали от тук

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

Свали от тук

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Свали от тук

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Свали от тук