Юпитер Български English

Какво научих за Троянските планети?

С помощта на "мишката" отбележете правилния отговор. За всеки правилен отговор получавате по 1т.

Пожелаваме Ви успех!

Въпрос 1

Според своята яркост, Юпитер е:

а) втори след Венера.
б) втори след Земята.
в) първата по яркост планета.
г) с много малка яркост.

Въпрос 2

Първата планета, на която са били открити спътници е:

а) Сатурн.
б) Луна.
в) Юпитер.
г) Венера.

Въпрос 3

Магнитното поле на Юпитер се дължи на:

а) метални атоми.
б) течен водород.
в) хелий.
г) Няма магнитно поле.

Въпрос 4

Троянските планети са:

а) планети от Слънчевата система.
б) астероиди.
в) Троянски астероиди.
г) планети извън Слънчевата система.

Въпрос 5

Голяма част от астероидите са концентрирани между планетите:

а) Марс и Венера.
б) Марс и Юпитер.
в) Юпитер и Сатурн.
г) Марс и Сатурн.

Въпрос 6

Астероидът Ахил се движи по орбитата на Юпитер и образува с него и Слънцето:

а) окръжност.
б) прав ъгъл.
в) триъгълник.
г) равностранен триъгълник.

Въпрос 7

Астероидите, които се движат на 60 градуса преди Юпитер, се наричат:

а) "Троянци".
б) "Гърци".
в) "Гърци и Троянци".
г) не зная.

Въпрос 8

Групата астероиди, наречени "Троянци", се движат:

а) по орбитата на Юпитер.
б) на 60 градуса преди Юпитер.
в) на 60 градуса след Юпитер.
г) друго.

Въпрос 9

Астероидът Хектор е в групата на:

а)"Троянските астероиди".
б) "Троянците".
в) "Гърците".
г) Няма такъв астероид.

Въпрос 10

Омир е:

а) Троянски астероид от групата на "Гърците".
б) митичен герой.
в) древногръцки поет.
г) герой от Троянската война.

Въпрос 11

Автор на поемата "Илиада" е:

а) Омир;
б) неизвестен автор.
в) Ахил.
г) Одисей.

Въпрос 12

Един от най-силните моменти в "Илиада" е боят между:

а) Хектор и Патрокъл.
б) Аякс и Хектор.
в) Ахил и Хектор.
г) Ахил и Патрокъл.

Въпрос 13

Във филма "Троя", Брад Пит е в ролята на:

а) Менелай
б) Парис
в) Хектор
г) Ахил

Въпрос 14

Освен на Юпитер, "Троянски астероиди":

а)не съществуват.
б)не са открити.
в) са открити на Нептун, Марс и Луната.
г) са открити на Нептун и Марс.


  

<< Назад