Начало|Регламент|Записване|Организатори|Архив|Контакти

Регламент

      Задачите са по категории: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас. Те ще бъдат с избираем отговор. Вярното решение на всяка задача се оценява с 2 точки. За вярна се приема тази задача, на която е посочен правилният отговор и е приложено обяснение там, където е необходимо. Задачите са от типа „Занимателна математика“ и „Математическа логика“. Състезанието ще стартира във фоайето на партера в 9,00 часа. Главният съдия ще връчи пликовете с условията на задачите на капитаните, ако отборът е в пълен състав. Отборите ще влязат в класните си стаи и чак тогава ще започнат работа. Ще разполагат с един час (60 минути) за решаване – от 9,15 до 10,15 часа. В стаите ще могат да влизат само членовете на съответния отбор, съдиите, членове на ученическия парламент и почетните гости на състезанието. Състезателите ще коментират помежду си свободно решенията и отборът ще предаде само една бланка с отговори на задачите и обясненията им, подписана от всички членове на екипа. Щом отборът е готов с решенията и е почистил класната стая (включително изхвърлил боклука), поканва в стаята представител на Организационния комитет да завери с подписа си времето на предаване. Победител е отборът, получил най-много точки. При равен брой точки ще спечели отборът, предал решенията най-рано.

 

Мото и лого

       

       "Без удари под кръста,

       с ум и разум, не през пръсти

       без да бързаш работи,

       най-доброто покажи!"

 

Категории и отбори

есен, 2014 г.

Задачите

есен, 2012 г.