01.08.2022 г.

Покана за обучение на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана за обучение 3 на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана
Задание
Проект на договор   Проект на договор в pdf

Покана за обучение 4 на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана
Задание
Проект на договор   Проект на договор в pdf

Срок за постъпване на оферти: 15.08.2022 г.


Прием в VIII клас


Работно време на комисията:
- І етап на класиране – от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. вкл. – от 8:00 часа до 17:00 часа.
- ІІІ етап на класиране - от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. вкл., от 8:00 часа до 17:00 часа.

19.02.2022 г.

Патронен празник на СУ „Васил Левски“, гр. Кула – с Васил Левски в сърцето


Патронният празник, един от най-светлите празници в СУ „Васил Левски“, и тази година се осъществи по нетрадиционен начин, съобразен с необичайната ситуация: пандемията от Covid-19. На 18 февруари 2022 г. ние изразихме нашата почит към нашия патрон, Апостолът на свободата – Васил Левски и почетохме 149 години от неговата гибел.

04.02.2022 г.

Ротационно обучение за учениците от област Видин, считано от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г., съгласно заповеди на МОН и РЗИ Видин
Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че със Заповед № РД09-2214/04.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка със заповед №РД-01-18/04.02.2022 г. на РЗИ Видин, е утвърдено преминаване на ротационно обучение за учениците от област Видин, както следва:
а) За периода 07.02.2022 – 11.02.2022 г. вкл., присъствено се обучават – I, II, III, IV, VII, X и XII клас, а класовете Va, Vб, VI, VIII, IX и XI преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
б) За периода 11.02.2022 – 18.02.2022 г. вкл., присъствено се обучават - I, II, III, IV, Va, Vб, VI, VIII, IX и XI клас, а класовете VII, X и XII преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Начало на I час за всички ученици от V - XII клас - 8,10 часа.
Началото на всеки следващ учебен час е като при присъственото обучение. Часовете в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са по 30 мин. Учениците, които са в ОРЕС, ще имат по-големи междучасия.
Присъственото обучение се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки. Учениците се допускат до присъствено обучение с тестване или представяне на зелен сертификат в първия учебен ден от седмицата.
При промяна в епидемичната обстановка, водеща до промяна в графика, своевременно ще бъдете уведомени.
Бъдете здрави и се пазете!

22.12.2021 г.

Успех на наша ученичка

Преди броени дни, наша ученичка от XI клас, получи признание с участието си в Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", гр. Стара Загора.
Поздравяваме я за личен принос в утвърждаване престижа на училището и отлично представяне в Конкурса!
Желаем й нови успехи!

06.12.2021 г.

Отново на училище и за V - XII клас

16.11.2021 г.

Отново на училище за I-IV клас

12.11.2021 г.

Възстановяване на присъствени учебни занятия за I-IV клас от 16.11.2021 г.

02.11.2021 г.

Продължава ротационното обучение за учениците от община Кула, считано от 21.10.2021 г. до 05.11.2021 г., съгласно заповед на МОН
Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че със Заповед № РД09-3659/21.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката е утвърдено преминаване на ротационно обучение за учениците от община Кула, както следва:
а) За периода 21.10.2021 – 28.10.2021 г. вкл. присъствено се обучават – I, II, VII, VIII, X и XII клас, а класовете III, IV, Va, Vб, VI, IX и XI преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
б) За периода 29.10.2021 – 05.11.2021 г. вкл. присъствено се обучават - III, IV, Va, Vб, VI, IX и XI клас, а класовете I, II, VII, VIII, X и XII преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Начало на I час за всички ученици от V - XII клас - 8,10 часа.
Началото на всеки следващ учебен час е като при присъственото обучение. Часовете в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са по 30 мин. Учениците, които са в ОРЕС, ще имат по-големи междучасия.
Начало на I час за учениците от I - IV клас в ОРЕС - 9,00 часа.

21.10.2021 г.

Ротационно обучение за учениците от община Кула, считано от 21.10.2021 г. до 05.11.2021 г., съгласно заповед на МОН
Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че със Заповед № РД09-3659/21.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката е утвърдено преминаване на ротационно обучение за учениците от община Кула, както следва:
а) За периода 21.10.2021 – 28.10.2021 г. вкл. присъствено се обучават – I, II, VII, VIII, X и XII клас, а класовете III, IV, Va, Vб, VI, IX и XI преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
б) За периода 29.10.2021 – 05.11.2021 г. вкл. присъствено се обучават - III, IV, Va, Vб, VI, IX и XI клас, а класовете I, II, VII, VIII, X и XII преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Начало на I час за всички ученици от V - XII клас - 8,10 часа.
Началото на всеки следващ учебен час е като при присъственото обучение. Часовете в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са по 30 мин. Учениците, които са в ОРЕС, ще имат по-големи междучасия.
Начало на I час за учениците от I - IV клас в ОРЕС - 9,00 часа.

08.10.2021 г.

Допълнителни временни противоепидемични мерки в обл. Видин, считано от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г., въведени със заповед на РЗИ Видин
Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че на заседание на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин, е решено да се въведе ротационен принцип на обучение за учениците от област Видин, както следва:
- за периода от 11.10.2021 г. до 17.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
- за периода от 18.10.2021 г. до 24.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 11 клас се обучават присъствено, а класовете 7, 8 и 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Начало на I час за всички ученици от V - XII клас - 8,10 часа.
Началото на всеки следващ учебен час е като при присъственото обучение. Часовете в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са по 30 мин. Учениците, които са в ОРЕС, ще имат по-големи междучасия.

Заповед № РД09-3053/08.10.2021 г. за въвеждане на обучение на ротационен принцип за училищата от област Видин, считано от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г., на МОН
Заповед № РД-01-1964/08.10.2021 г. за допълнителни временни противоепидемични мерки в обл. Видин, считано от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г., на РЗИ Видин

14.09.2021 г.

Покана за обучение на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана за обучение 1 на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана
Задание
Проект на договор   Проект на договор в pdf

Покана за обучение 2 на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана
Задание
Проект на договор   Проект на договор в pdf

Срок за постъпване на оферти: 30.09.2021 г.


08.09.2021 г.

МОН – Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата
Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че на сайта на Министерството на образованието и науката на 08.09.2021 г. са публикувани актуализирани НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, с които можете да се запознаете тук:

МОН - Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 година (публ. 08.09.21 г.)

18.08.2021 г.

Информиране на родителите на деца, записани в първи или в осми клас, за отпускане на еднократна помощ
Уважаеми родители,
Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или в осми клас на държавно или общинско училище, имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година. За повече информация относно подаване на заявление-декларация, моля, прочетете в прикачения файл:

Информация за родителите

Прием в VIII клас

Дипломиране 2021

31.05.2021 г.

График на приключване на втория учебен срок на учебната 2020/2021 г. за учениците от I - VI клас29.05.2021 г.

Отговори на задачите от Националното състезание "Европейско кенгуру" за V-VIII класДни на отворени врати - април, 2021 г.

СУ "Васил Левски", гр. Кула е нашето и Вашето училище!


25.03.2021 г.

Гласуване за лого на проект "The power of Discovery" по ЕП Еразъм+18.03.2021 г.

Отговори на задачите от Националното състезание "Европейско кенгуру" за I - IV клас


10.03.2021 г.

Успех на нашите ученици от II клас


Учениците от II клас спечелиха ПЪРВА НАГРАДА ЗА АВТЕНТИЧНА МАРТЕНИЦА в първа възрастова група на Националния конкурс "БАБА МАРТА БЪРЗАЛА, МАРТЕНИЧКИ ВЪРЗАЛА", проведен от НЧ "Надежда 1903" с. Имренчево. От получените 183 бр. мартенички от различни населени места от страната, жури в състав: Дарина Минева – представител на отдел Култура и ВО при Община Велики Преслав, Красимир Савов – известен хореограф, председател на НЧ „Васил Друмев 1881“ с. Драгоево и Калин Къров – художник и дърворезбар от гр. Велики Преслав, извърши оценка на всички представени автентични, оригинални и новаторски мартеници.
Поздравления за учениците от II клас и класния им ръководител г-жа Пролетка Велкова! Гордеем се с Вас!


26.02.2021 г.

Конкурс за лого на проект "The power of Discovery" по ЕП Еразъм+


19.02.2021 г.

Патронен празник на СУ „Васил Левски“, гр. Кула – възвисяваща сила и родолюбие


Патронният празник, честван всяка година на 19 февруари, е един от най-светлите празници в СУ „Васил Левски“, но тази година се осъществи по нетрадиционен начин, съобразен с необичайната ситуация: пандемията от Covid-19. В седмицата от 15 до 19 февруари 2021 г. ние изразихме нашата почит към нашия патрон, Апостолът на свободата – Васил Левски.
Честит празник на всички!

Като част от честването на Патронния празник, беше подредена изложба „Образът на Левски през погледа на детските очи“ – с най-талантливите рисунки на учениците от пети до девети клас на СУ „Васил Левски“, гр. Кула

30.10.2020 г.

Анкета

Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите

Уважаеми родители,
Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители Ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебният процес.

Към анкетата >>

EU Code Week 2020 в СУ "Васил Левски"

Европейската седмица на програмирането EU Code Week през 2020 г. се провежда от 10 до 25 октомври, с акцент върху важността на дигиталните умения и иновациите за всички европейски граждани. В нея участват училища, клубове по програмиране, библиотеки, неправителствени организации и компании, които биха искали да се включат със събитие. Всички прояви в рамките на EU Code Week могат да бъдат намерени на сайта . Дигиталните умения са от съществено значение, за да може всеки да участва в обществото и да допринася за икономическия и социален напредък в дигиталната ера. Програмирането спомага за развитието на компетенциите на 21-ви век като компютърно мислене, решаване на проблеми, творчество и работа в екип. В нашето училище също бяха организирани събития, свързани с Европейската седмица на програмирането.

Спечелен нов проект "The Power of Discovery" по ЕП "Еразъм+", КД2

Новият ни проект на тема The Power of Discovery "Силата на откритието" № 2020-1-PL01-KA229-081775_2, ще стартира на 01.12.2020 г. и ще се реализира до 30.11.2022 г. Координатор на проекта е Полша, а наши партньори са още Латвия и Гърция. Целта на проекта е да съчетае приобщаващо образование и STEAM. Ние избрахме темите STEAM: Наука, технологии, инженерство, изкуства, математика - като цялостен подход към образованието. Всички партньори ще покажем на учениците, че науката е навсякъде в нашия живот. Всички училищни предмети трябва да бъдат свързани по време на процеса на преподаване-обучение, точно както в реалния живот всички STEAM субекти са свързани. Ние сме 4 европейски училища, които вярваме, че равният достъп до качествено образование е важен. Заедно с нашата ежедневна работа да предложим на нашите ученици ефективно образование, ние бихме искали да разширим обучението извън стените на класната стая и границите, да споделяме опит между нашите партньорски училища и да се учим един от друг.

15.09.2020 г.

Честит първи учебен ден!


Дипломиране 2020

20.05.2020 г.

ПОКАНА
11.05.2020 г.

На добър час, скъпи абитуриенти!
11.05.2020 г.

На добър час, абитуриенти!
04.04.2020 г.

Благодаря!
15.03.2020 г.

Обръщение към родителите

Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

15.03.2020 г.

В А Ж Н О !

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България, СУ „Васил Левски“ въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и приложения в ел. дневник дневен режим. Учителите ще използват инструментите на Google G-Suite for Education, електронния дневник на училището, приложенията за онлайн комуникация, онлайн и офлайн електронни учебници и образователни ресурси, а в краен случай - учебни материали на хартиен носител. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви предостави нужната допълнителна информация. Ученици, в 9.00 ч. започва учебният Ви ден. В профилите си в електронния дневник ще намерите образователни ресурси, задачи и указания от всеки учител /по програмата за понеделник/. Комуникацията ще се осъществява чрез електронния дневник и групите в Messenger.
Като Ви желая здраве, оставам на разположение за съдействие по всяко време.
Заедно ще се справим!
Диана Йончева - директор на СУ "Васил Левски", гр. Кула

EU Code Week 2018 в СУ "Васил Левски"

Европейската седмица на програмирането EU Code Week се провежда от 6 до 21 октомври, с акцент върху важността на дигиталните умения и иновациите за всички европейски граждани. В нея участват училища, клубове по програмиране, библиотеки, неправителствени организации и компании, които биха искали да се включат със събитие. Всички прояви в рамките на EU Code Week могат да бъдат намерени на сайта . Дигиталните умения са от съществено значение, за да може всеки да участва в обществото и да допринася за икономическия и социален напредък в дигиталната ера. Програмирането спомага за развитието на компетенциите на 21-ви век като компютърно мислене, решаване на проблеми, творчество и работа в екип. В нашето училище също ще бъдат организирани събития, свързани с Европейската седмица на програмирането.

Спечелен нов проект "H.E.L.P." по ЕП "Еразъм+", КД2

Новият ни проект на тема Handicap for Education and Learning (HELP) "Хендикап за образование и обучение" № 2018-1-FR01-KA229-047988_3, стартира на 01.09.2018 г. и ще се реализира до 31.08.2020 г. Координатор на проекта е Франция, а наши партньори са още Италия и Литва. Целта на проекта е да се разбере какво е хендикап, подобряване на уменията за преподаване и учене, да можем да приспособяваме и подобряваме начина, по който посрещаме учениците с увреждания, разбиране на интеграцията на учениците с увреждания (от други ученици и възрастни), създаване на инструменти, които са полезни за учениците и учителите и са лесни за споделяне

Приключи проект "E.A.S.Y." по ЕП "Еразъм+", КД2

Екип в Реюнион

Европейският проект по Еrasmus+ на тема: Education And Sustainability for the Young (EASY) "Образование и устойчивост на младите хора", № 2016-1-FR01-KA219-024027_2 се изпълняваше през времето 2016-2018 година. Училището участва като партньор в международен проект с училище координатор от Франция, остров Реюнион, и партньори от Италия, Полша, Гърция и Турция. За тези две години бяха реализирани 14 мобилности на ученици и 12 на учители. Бяхме и домакини на нашите партньори, като посрещнахме 26 ученици и 11 учители. Реализирани бяха много дейности, в които учениците и учителите взеха участие в сътрудничество с европейските партньори. Например, по време на мобилностите участниците, ученици и учители, посетиха училищата на партньорите, присъстваха и представиха уроци, представиха работата, която бяха свършили, получиха знания за местните продукти и култура на регионите. Освен това посетиха училищните градини, местни култури, оранжерии и съоръжения за преработка на храни и напитки. Учениците и учителите използваха цифрови приложения и комуникации, като скайп, eTwinning, видео, презентации, страници в социалните мрежи и др., в който са били публикувани нашата работа и дейности. Много важна резултат от проекта е това, ч е те са подобрили знанията си на английски език, тъй като са завършили обучение и класифицирани тестове преди и след мобилностите. Накрая, съставихме езиков справочник с ежедневни фрази и речник на всички партньорски езици, както и брошура за подготовка и изграждане на училищна градина. Тази работилница беше безценен принос на европейските програми Еrasmus+ към образователния процес и по-специално професионалното развитие на учениците ни.