Контакти

Директор: 093832510
инж. Диана Йончева
Гл. счетоводител: 093832512
Даниела Антова
Адрес: п.к. 3800, гр.Кула, ул. „Възраждане“ № 32
e-mail : info-500701@edu.mon.bg