Спазване на здравно осигурителните задължения


Абитуриентите плащат сами здравните си вноски от 01.07.2024 г.
Вижте информацията в Приложение 1!

Приложение 1

24.06.2024 г.

Резултати от търг за отдаване под наем на училищна земяЗаповед за спечелилия търга можете да изтеглите тук >>


20.05.2024 г.

Обява за търг за отдаване под наем на училищна земяОбявата можете да изтеглите и тук >>Покана

Прием в VIII клас

01.10.2023 г.

Проект "The Heat is On (FullCircle)", КД220 VET
СУ "Васил Левски" спечели участие в нов проект по ЕП Еразъм+. Проектът ни е на тема The Heat is On: Circularity in Green Management,Infrastructure and Nutrition in VET Schools across Climatic Conditions (FullCircle) "Глобалното затопляне е тук: Kръговрат в зеленото управление, инфраструктура и хранене, в училищата за професионално образование и обучение в различни климатични условия (Пълен цикъл)" № 2023-1-BE02-KA220-VET-000165887, стартира на 01.10.2023 г. и ще се реализира до 30.09.2026 г. Координатор на проекта е Белгия, а наши партньори са още 8 професионални училища от Белгия, Нидерландия (Аруба и Кюрасао), Словакия, Полша, Италия. 21-ви век ни изправя пред значителни климатични предизвикателства, които изискват от нас да преразгледаме използването на ресурси и материали в заобикалящата ни среда за да ги използваме по най-устойчивия начин в ежедневието си. Този проект има за цел да развие кръгови начини на мислене и работа в средните училища за професионално образование и обучение и да гарантира, че тези природосъобразни пътеки ще бъдат внедрени в местните общности и в учебните програми за професионално обрaзование в бъдеще. За тази цел ще организираме дейности като семинари, изграждане на общност, мобилност и методология на „жива лаборатория“, където около 250 ученици в 10 училища за професионално обучение и обучение в 6 страни ще проектират свой собствен проект от ферма до маса, свързващ устойчиво зелено управление, кръгова инфраструктура и внимание към ефектите на храненето върху личното здраве. Като резултат от проекта, също ще бъдат изработени два образователни пакета за кръгов дизайн и обучение на открито, които могат да бъдат приложени в училища в цяла Европа. Екипът на проекта съвместно ще създаде формати за семинари относно целите за устойчиво развитие, климата, храненето и здравето, трайни мрежи от заинтересовани страни и цифрово картографиране на всички зелени дизайни в проекта. Чрез тези резултати планираме да постигнем повишено знание и осведоменост за действията в областта на климата сред учениците и учителите в ПОО, както и социално-икономическата жизнеспособност на зелените инициативи в училищната среда. По-широкото въздействие включва здравето на обществото и колективната ангажираност за устойчиво бъдеще.

Архив новини

Към архив Новини