01.10.2023 г.

Проект "The Heat is On (FullCircle)", КД220 VET
СУ "Васил Левски" спечели участие в нов проект по ЕП Еразъм+. Проектът ни е на тема The Heat is On: Circularity in Green Management,Infrastructure and Nutrition in VET Schools across Climatic Conditions (FullCircle) "Глобалното затопляне е тук: Kръговрат в зеленото управление, инфраструктура и хранене, в училищата за професионално образование и обучение в различни климатични условия (Пълен цикъл)" № 2023-1-BE02-KA220-VET-000165887, стартира на 01.10.2023 г. и ще се реализира до 30.09.2026 г. Координатор на проекта е Белгия, а наши партньори са още 8 професионални училища от Белгия, Нидерландия (Аруба и Кюрасао), Словакия, Полша, Италия. 21-ви век ни изправя пред значителни климатични предизвикателства, които изискват от нас да преразгледаме използването на ресурси и материали в заобикалящата ни среда за да ги използваме по най-устойчивия начин в ежедневието си. Този проект има за цел да развие кръгови начини на мислене и работа в средните училища за професионално образование и обучение и да гарантира, че тези природосъобразни пътеки ще бъдат внедрени в местните общности и в учебните програми за професионално обрaзование в бъдеще. За тази цел ще организираме дейности като семинари, изграждане на общност, мобилност и методология на „жива лаборатория“, където около 250 ученици в 10 училища за професионално обучение и обучение в 6 страни ще проектират свой собствен проект от ферма до маса, свързващ устойчиво зелено управление, кръгова инфраструктура и внимание към ефектите на храненето върху личното здраве. Като резултат от проекта, също ще бъдат изработени два образователни пакета за кръгов дизайн и обучение на открито, които могат да бъдат приложени в училища в цяла Европа. Екипът на проекта съвместно ще създаде формати за семинари относно целите за устойчиво развитие, климата, храненето и здравето, трайни мрежи от заинтересовани страни и цифрово картографиране на всички зелени дизайни в проекта. Чрез тези резултати планираме да постигнем повишено знание и осведоменост за действията в областта на климата сред учениците и учителите в ПОО, както и социално-икономическата жизнеспособност на зелените инициативи в училищната среда. По-широкото въздействие включва здравето на обществото и колективната ангажираност за устойчиво бъдеще.

29.06.2023 г.

Областен конкурс "Твоите най-важни права и отговорности като дете"


Административен съд-Видин
Окръжен съд-Видин
Районен съд-Кула
Районен съд-Белоградчик
наградиха 50 участници в областния конкурс за приказка и рисунка „Твоите най-важни права и отговорности като дете“
Целта на инициативата беше да провокира малки и големи ученици да опознаят образователния филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете“ и да го интерпретират през призмата на своето съзнание, създавайки авторска детска приказка или рисунка по темата. Всички те, ще спомогнат за създаване на илюстриран сборник с истории, които ще бъдат в помощ на най-малките.
Конкурсът е своеобразен финал на Образователната програма на ВСС - „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за Административен съд-Видин, Окръжен съд-Видин, Районен съд-Кула и Районен съд-Белоградчик.
От СУ "Васил Левски", гр. Кула призово място спечели Мария Тодорова от IX клас, заела първо място за приказка.
Поздравления за талантливата ни ученичка!Прием в VIII клас

09.06.2023 г.

До 15. юни могат да се видят изпитните работи от ДЗИ по БЕЛ и НВО в IV клас
1. Учениците от XII клас, които желаят да видят своите работи от държавния зрелостен изпит по БЕЛ, могат да го направят в срок до 15 юни включително, в училището.
Запознаването с работата става след представяне на документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

2. Учениците от IV клас, които желаят да видят своите работи от НВО, могат да го направят в срок до 15 юни включително, в оценителския център в гр. Видин.
Информация можете да получите допълнително от класния ръководител.31.05.2023 г.

Национален отбор по киберсигурност

Покана

Спазване на здравно осигурителните задължения


Абитуриентите плащат сами здравните си вноски от 01.07.2023 г.
Вижте информацията в Приложение 1!

Приложение 1

12.04.2023 г.

Конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата"

На тържествена церемония в гр. Видин по случай 145 години от създаването на Видинската пожарна, след отслужен водосвет, бяха наградени 38 ученици от област Видин, участници в Международния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата".
От СУ "Васил Левски" гр. Кула призови места спечелиха Габриела Георгиева от 7. клас, заела I място за деца от 11 до 14 години и Лилия Любенова от 4. клас, заела III място за деца от 7 до 10 години.
Поздравления за талантливите ни ученици и техните учители!

                
16.03.2023 г.

Открит урок по математика в VII клас

Този урок е посветен на Деня на математиката и Деня на числото "Пи". Учениците от VII клас и техният преподавател по математика госпожа Албена Велчева направиха истински спектакъл, на който присъстваха и техните родители, както и директорът на училището госпожа Диана Йончева. В седмицата, посветена на математиката, проведохме и конкурс за макет "Математиката в моя роден край". Победителите ще бъдат обявени в понеделник и ще получат награди.19.02.2023 г.

Патронен празник на СУ "Васил Левски", гр. Кула


Ден като другите, но не съвсем...
България скърби за тебе, Дяконе!
150 години безсмъртие!
Тържествено честване на нашия Патрон с разнообразни изяви на ученици и учители. С песни, стихове, рецитал, рисунки на Апостола, кът с книги за Васил Левски, викторина и поднасяне на венец - гирлянда пред паметника на Апостола в двора на училището ни, се поклонихме пред неговата памет и отново си обещахме да следваме заветите му и да пазим името и авторитета на нашето училище, град и Родина.

19.02.2023 г.
Връчване на наградите на училището в чест на Патронния празник

В чест на Патронния празник, под зоркия поглед на нашия Патрон, бяха връчени наградите на училището за I учебен срок на учебната 2022/2023 година.
Пазители Достойния лъв за този срок ще бъдат учениците от III клас, с класен ръководител госпожа Галина Ценкова.
Носител на купата за V - VII клас е V клас, с класен ръководител госпожа Петя Цанова.
Носител на купата за VIII - XII клас е IX клас, с класен ръководител госпожа Юлия Петрова.
Поздравления за наградените!

19.12.2022 г.

Откриване на благотворителен Коледен базар

18.12.2022 г.

„Най-усмихнат клас на България 2022 – умни, творящи, можещи"


Учениците от IV клас от СУ "Васил Левски", гр. Кула, с учители Пролетка Велкова и Теодора Живова, са отличени с грамота и награда в Национален конкурс „Най-усмихнат клас на България 2022 – умни, творящи, можещи", организиран от Сдружение „УСМИВКА“ - гр. Бургас, в категорията "Най-усмихнат клас в начален курс от 2-ри до 4-ти клас".
Поздравления за нашия най-усмихнат клас - IV клас!
Според Харви Бел денят трябва да преминава под мотото: “Направи добро. Помогни на някого да се усмихне”. Усмивката е щастие, положителни мисли и добро настроение. Усмихнете се и заразете с нея човека до вас!

Коледен базар, 2022 г.02.12.2022 г.

Сертификат за активно участие в Европейски ден на спорта - 30.09.2022 г. - "Бъди активен"
18.11.2022 г.

Иновационен лагер 2022 година


На 18.11.2022 г. в СУ „Васил Левски”, гр. Кула, се проведе иновационен лагер по формат на Джуниър Ачийвмънт България в рамките на Световната седмица по предприемачество от 14. до 21. ноември 2022 г., на тема „Храната на бъдещото в нашия град“.
Целта на глобалната инициатива е да вдъхнови младите хора да изследват потенциала си и да се развиват чрез иновации, въображение и творческа мисъл.
Иновационният лагер е нов образователен подход, който мотивира младите хора да бъдат изобретателни и да поемат рискове в интерактивна среда и така развива тяхната предприемаческа нагласа.
Ученици от 9., 10. и 11. клас взеха участие в инициативата. Разпределени в три отбора, в рамките на четири часа разискваха и генерираха идеи, за да предложат решения на казус, свързан с храната на бъдещето.
Разполагаха единствено с достъп до интернет и съветите на менторите:
1. Снежана Огнянова – учител по икономика и информатика
2. Вероника Петрова – учител по икономика
Екипите трябваше да представят и защитят своята идея пред жури в състав:
1. инж. Диана Йончева – директор на СУ „Васил Левски”, гр. Кула
2. инж. Юлия Петрова – старши учител по информатика и ИТ
3. Станислав Тодоров – ученик от 12. клас
В края на иновационния лагер директорът на СУ “Васил Левски“ инж. Диана Йончева съобщи победителите. На първо място – отбор №2 – Яна, Александър и Дилян, на второ – отбор №1 – Йоана, Диана и Яна и на трето - отбор №3 – Адриан, Велин, Ерика.
Всички участници получиха специални сертификати за участието и персонални награди.
По време на иновационния лагер учениците тестваха своите знания в различни области според зададения казус, както и уменията си да работят в екип, да разпределят правилно времето и ролите си, да генерират идея, да презентират пред публика, да отговарят на въпроси и да се аргументират.
Денят на Иновационния лагер зареди всички участници с положителни емоции и готовност за нови предизвикателства.

17.10.2022 г. - 21.10.2022 г.

Проект "The Power of Discovery"


Направено с Padlet
30.09.2022 г.

Спортен празник "Бъди активен"

Днес, 30.09.2022 г. /петък/, от 09:30 часа, на обновената спортна площадка на СУ „Васил Левски“ гр. Кула се проведе Спортен празник "Бъди активен", посветен на „Европейския ден на спорта в училище“.
Това е ден за насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник. Основната цел на тази спортна кампания е да насърчава физическата активност сред учениците в България и цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации. Със спортните инициативи, посветени на празника, ние открихме официално, обновената спортна площадка на нашето училище. Финансирането на проекта е осигурено от община Кула. Официални гости на спортните събития бяха: Инженер Илинка Найденова /Директор на дирекция „Специализирана администрация“ в община Кула Г-жа Христела Александрова / Главен експерт „Хуманитарни дейности” в община Кула Г-н Пенко Йончев / Треньор на Футболен клуб „Кула 04“/ и социален работник в дирекция „Социално подпомагане“ Г-н Йоан Йончев / Полицай в Районно управление гр. Кула Г-н Станислав Неделков / Полицай в Районно управление гр. Кула
В инициативите се включиха и нашите европейски приятели. СУ "Васил Левски", гр. Кула, от 26 септември до 30 септември е домакин на транснационална среща по проект "The power of Discovery" по ЕП "Еразъм+". Наши гости са 19 ученици и 7 учители от три европейски страни - Полша (координатор на проекта), Латвия и Гърция. Проектът е посветен на STEAM - Science, Technology, Engineering, Art, Math.
Спортните прояви започнаха с изява на учениците от начален курс. За тях спортното изпитание беше състезателната игра „Бързи, смели, сръчни“. Участниците в отбор „Череша“ и отбор „Ябълка“ бяха 16 ученика от 1-ви до 4-ти клас.
На фитнес площадката г-н Йоан Йончев направи демонстрации на няколко типични фитнес упражнения и показа как правилно да използваме уредите.
Спортни емоции предизвикаха мачовете по футбол, баскетбол и волейбол.
Футболният мач беше между сборен отбор на СУ „Васил Левски“ и градския отбор по футбол "КУЛА 04 "с треньор г-н Пенко Йончев. Съдии на мача бяха Пенко Йончев и Павел Павлов – учител по Физическо възпитание и спорт.
Баскетболната среща се състоя между сборни отбори на ученици и учители от училището. Съдия на срещата бе Станислав Неделков.
Волейболната среща се проведе между сборен отбор на училището и отбор „Европа“ , чиито участници бяха учениците от гостуващите държави. Съдия на срещата беше Павел Павлов.
С много емоции и желание участвахме в този различен ден в училище.
Благодарим на всички участници, които се представиха отлично!
Благодарим и на нашите официални гости, чиято подкрепа направи спортния ден полезен и динамичен!
Времето също беше на наша страна.
До нови спортни срещи!


26.09.2022 г. - 30.09.2022 г.

Проект "The Power of Discovery"


Тази седмица, от 26 септември до 30 септември, СУ "Васил Левски", гр. Кула е домакин на транснационална среща по проект "The power of Discovery" по ЕП "Еразъм+". Наши гости са 19 ученици и 7 учители от три европейски страни - Полша (координатор на проекта), Латвия и Гърция. Проектът е посветен на STEAM - Science, Technology, Engineering, Art, Math. Заедно с нашите гости, ученици и учители от училището участваме в различни дейности и всички се забавляваме. Посрещнахме нашите партньори с хляб и мед, поздравихме ги с прекрасен танц "Българио, ти наша майко свята" и песента "Чие е това момиче". Всеки екип представи работата си за подготовка за срещата в България, на тема Engineering, сглобявахме модел на космически кораб, изработвахме сапуни и опаковки за тях, рисувахме крепостта "Кастра Мартис" в нашия град в екипи, като във всеки екип бяха включени ученици от всяка страна. Пет екипа нарисуваха пет рисунки, които се получиха много красиви. Посетихме две промишлени предприятия с автоматизирано производство в града ни. Показахме на нашите гости забележителностите в нашия край - крепостта "Кастра Мартис" в гр. Кула,Белоградчишките скали и пещерата "Магурата", крепостта "Баба Вида". Разучавахме и софтуер - векторно графично програмиране. В Библиопощата в гр. Видин запознахме гостите с нашите прекрасни български шевици и всички се учехме да ги изработваме с помощта на опитен специалист. Крайният продукт, който всеки гост ще занесе в своята страна, е ключодържател с българска шевица, който всеки си изработи. Последния ден гостите ни се включиха в организирания от училището спортен празник "Бъди активен", а след това се поклониха на още една българска светиня "Раковишкия манастир".

Направено с Padlet
28.08.2022 г.

"Ваканция: Между три планини" по НП "Отново заедно" - "Пътувай, учи и се забавлявай"

Днес, 28.08.2022 г., за три групи ученици и ръководители от СУ "Васил Левски", гр. Кула, започна приключението "Ваканция: Между три планини - Рила, Пирин и Родопите" по Национална програма "Отново заедно" - "Пътувай, учи и се забавлявай". Участват 39 ученици и 6 учители - ръководители. Учениците са от III до XI клас. Те ще бъдат в гр. Разлог за времето от 28.08.2022 г. до 02.09.2022 г. с финансиране от НП "Отново заедно". Очакват ги дни с прекрасни забавления по уникалната програма на фирма "Лоял Травел" и автобуса на фирма "Алексиев-91".
Общуването с природата, физическата активност и здравословния начин на живот, придобиване на нови умения и знания, емоционални преживявания, формират култура на активно съзидателно отношение към света, креативност и самоуважение.
След дните на физическа и социална изолация по време на пандемията, на децата са необходими дейности, които да ги мотивират да се стремят към здравословен начин на живот. От изключителна важност за личностното израстване на учениците са движението, контакта с природата в духа на утвърдените български нравствени ценности и традиции.
Програмата е насочена към изявяване на личността на ученика чрез играта, чрез провокирането на любопитството и желанието да открие света по собствен и неповторим начин, чрез общуването с другите. Участниците в програмата подобряват своите физически възможности, учат се да съпреживяват, да си помагат, да се състезават в екип.
Всички заминаха щастливи и с нетърпение очакват новите приключения.
Приятен път и прекрасни преживявания!


Архив новини

Към архив Новини