28.08.2022 г.

"Ваканция: Между три планини" по НП "Отново заедно" - "Пътувай, учи и се забавлявай"

Днес, 28.08.2022 г., за три групи ученици и ръководители от СУ "Васил Левски", гр. Кула, започна приключението "Ваканция: Между три планини - Рила, Пирин и Родопите" по Национална програма "Отново заедно" - "Пътувай, учи и се забавлявай". Участват 39 ученици и 6 учители - ръководители. Учениците са от III до XI клас. Те ще бъдат в гр. Разлог за времето от 28.08.2022 г. до 02.09.2022 г. с финансиране от НП "Отново заедно". Очакват ги дни с прекрасни забавления по уникалната програма на фирма "Лоял Травел" и автобуса на фирма "Алексиев-91".
Общуването с природата, физическата активност и здравословния начин на живот, придобиване на нови умения и знания, емоционални преживявания, формират култура на активно съзидателно отношение към света, креативност и самоуважение.
След дните на физическа и социална изолация по време на пандемията, на децата са необходими дейности, които да ги мотивират да се стремят към здравословен начин на живот. От изключителна важност за личностното израстване на учениците са движението, контакта с природата в духа на утвърдените български нравствени ценности и традиции.
Програмата е насочена към изявяване на личността на ученика чрез играта, чрез провокирането на любопитството и желанието да открие света по собствен и неповторим начин, чрез общуването с другите. Участниците в програмата подобряват своите физически възможности, учат се да съпреживяват, да си помагат, да се състезават в екип.
Всички заминаха щастливи и с нетърпение очакват новите приключения.
Приятен път и прекрасни преживявания!


01.08.2022 г.

Покана за обучение на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана за обучение 3 на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана
Задание
Проект на договор   Проект на договор в pdf

Покана за обучение 4 на учители по проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"
Покана
Задание
Проект на договор   Проект на договор в pdf

Срок за постъпване на оферти: 15.08.2022 г.


Прием в VIII клас


Работно време на комисията:
- І етап на класиране – от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. вкл. – от 8:00 часа до 17:00 часа.
- ІІІ етап на класиране - от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. вкл., от 8:00 часа до 17:00 часа.

19.02.2022 г.

Патронен празник на СУ „Васил Левски“, гр. Кула – с Васил Левски в сърцето


Патронният празник, един от най-светлите празници в СУ „Васил Левски“, и тази година се осъществи по нетрадиционен начин, съобразен с необичайната ситуация: пандемията от Covid-19. На 18 февруари 2022 г. ние изразихме нашата почит към нашия патрон, Апостолът на свободата – Васил Левски и почетохме 149 години от неговата гибел.

04.02.2022 г.

Ротационно обучение за учениците от област Видин, считано от 07.02.2022 г. до 18.02.2022 г., съгласно заповеди на МОН и РЗИ Видин
Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че със Заповед № РД09-2214/04.02.2022 г. на Министъра на образованието и науката, във връзка със заповед №РД-01-18/04.02.2022 г. на РЗИ Видин, е утвърдено преминаване на ротационно обучение за учениците от област Видин, както следва:
а) За периода 07.02.2022 – 11.02.2022 г. вкл., присъствено се обучават – I, II, III, IV, VII, X и XII клас, а класовете Va, Vб, VI, VIII, IX и XI преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
б) За периода 11.02.2022 – 18.02.2022 г. вкл., присъствено се обучават - I, II, III, IV, Va, Vб, VI, VIII, IX и XI клас, а класовете VII, X и XII преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Начало на I час за всички ученици от V - XII клас - 8,10 часа.
Началото на всеки следващ учебен час е като при присъственото обучение. Часовете в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са по 30 мин. Учениците, които са в ОРЕС, ще имат по-големи междучасия.
Присъственото обучение се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки. Учениците се допускат до присъствено обучение с тестване или представяне на зелен сертификат в първия учебен ден от седмицата.
При промяна в епидемичната обстановка, водеща до промяна в графика, своевременно ще бъдете уведомени.
Бъдете здрави и се пазете!

25.12.2021 г.

Весели празници с VIII клас


Коледен поздрав от клуб "Компютърен свят" по проект "Образование за утрешния ден"Коледни пожелания от ХI клас


Коледа с II клас

22.12.2021 г.

Успех на наша ученичка

Преди броени дни, ученичката от XI клас Карамфила Симеонова, получи признание с участието си в Национален младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев", гр. Стара Загора.
Поздравяваме я за личен принос в утвърждаване престижа на училището и отлично представяне в Конкурса!
Желаем й нови успехи!
06.12.2021 г.

Отново на училище и за V - XII клас

16.11.2021 г.

Отново на училище за I-IV клас

12.11.2021 г.

Възстановяване на присъствени учебни занятия за I-IV клас от 16.11.2021 г.

02.11.2021 г.

Продължава ротационното обучение за учениците от община Кула, считано от 21.10.2021 г. до 05.11.2021 г., съгласно заповед на МОН
Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че със Заповед № РД09-3659/21.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката е утвърдено преминаване на ротационно обучение за учениците от община Кула, както следва:
а) За периода 21.10.2021 – 28.10.2021 г. вкл. присъствено се обучават – I, II, VII, VIII, X и XII клас, а класовете III, IV, Va, Vб, VI, IX и XI преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
б) За периода 29.10.2021 – 05.11.2021 г. вкл. присъствено се обучават - III, IV, Va, Vб, VI, IX и XI клас, а класовете I, II, VII, VIII, X и XII преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Начало на I час за всички ученици от V - XII клас - 8,10 часа.
Началото на всеки следващ учебен час е като при присъственото обучение. Часовете в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са по 30 мин. Учениците, които са в ОРЕС, ще имат по-големи междучасия.
Начало на I час за учениците от I - IV клас в ОРЕС - 9,00 часа.

01.11.2021 г.

Ден на народните будители

Поздрав от I класLapbook за Народните будители, III клас21.10.2021 г.

Ротационно обучение за учениците от община Кула, считано от 21.10.2021 г. до 05.11.2021 г., съгласно заповед на МОН
Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че със Заповед № РД09-3659/21.10.2021 г. на Министъра на образованието и науката е утвърдено преминаване на ротационно обучение за учениците от община Кула, както следва:
а) За периода 21.10.2021 – 28.10.2021 г. вкл. присъствено се обучават – I, II, VII, VIII, X и XII клас, а класовете III, IV, Va, Vб, VI, IX и XI преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
б) За периода 29.10.2021 – 05.11.2021 г. вкл. присъствено се обучават - III, IV, Va, Vб, VI, IX и XI клас, а класовете I, II, VII, VIII, X и XII преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Начало на I час за всички ученици от V - XII клас - 8,10 часа.
Началото на всеки следващ учебен час е като при присъственото обучение. Часовете в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са по 30 мин. Учениците, които са в ОРЕС, ще имат по-големи междучасия.
Начало на I час за учениците от I - IV клас в ОРЕС - 9,00 часа.

08.10.2021 г.

Допълнителни временни противоепидемични мерки в обл. Видин, считано от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г., въведени със заповед на РЗИ Видин
Уважаеми ученици и родители,
Информираме Ви, че на заседание на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска в област Видин, е решено да се въведе ротационен принцип на обучение за учениците от област Видин, както следва:
- за периода от 11.10.2021 г. до 17.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда;
- за периода от 18.10.2021 г. до 24.10.2021 г., класовете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 11 клас се обучават присъствено, а класовете 7, 8 и 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда.

Начало на I час за всички ученици от V - XII клас - 8,10 часа.
Началото на всеки следващ учебен час е като при присъственото обучение. Часовете в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) са по 30 мин. Учениците, които са в ОРЕС, ще имат по-големи междучасия.

Заповед № РД09-3053/08.10.2021 г. за въвеждане на обучение на ротационен принцип за училищата от област Видин, считано от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г., на МОН
Заповед № РД-01-1964/08.10.2021 г. за допълнителни временни противоепидемични мерки в обл. Видин, считано от 11.10.2021 г. до 24.10.2021 г., на РЗИ Видин

Архив новини

Към архив Новини